Dla Rodzica

Drodzy Rodzice!

Za pośrednictwem naszej strony pragniemy przekazać Państwu, kilka ważnych zasad, które obowiązują w Klubie KKP Korona Kielce:

PUNKTUALNOŚĆ - Pożądaną cechą każdego sportowca, także tego najmłodszego jest systematyczność oraz punktualność. Prosimy zatem o przyprowadzanie swoich pociech na co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, tak by dzieci mogły przygotować się do zajęć treningowych. Informujemy, że niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć bez wstępnej rozgrzewki, co w konsekwencji oznacza odmowę przyjęcia dziecka na zajęcia.

USPRAWIEDLIWIANIE- W Naszym klubie przyjęliśmy zasadę informowania trenerów prowadzących o nieobecnościach dziecka na zajęciach w formie sms. Bardzo prosimy o wcześniejszą informację w przypadku choroby lub innych ważnych spraw. Nie wysyłajcie Państwo informacji o nieobecności na godzinę przed treningiem, gdyż dezorganizuje to planowe zajęcia. Wyślijcie proszę wcześniej informację z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednocześnie przypominamy, ze trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność, oznacza skreślenie dziecka z listy uczestników KKP Korona.

ODWOŁYWANIE TRENINGÓW - Uznajemy, że każda pogoda jest dobra by zagrać w piłkę nożną, a zabawa na świeżym powietrzu hartuje. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że czasem występują obfite opadu deszczu lub burze i w tedy ze względów bezpieczeństwa zajęcia są odwołane. W razie trudnych warunków atmosferycznych otrzymacie Państwo z wyprzedzeniem informację sms o odwołaniu treningu lub zmiany lokalizacji. Jeżeli nie ma informacji od trenerów, trening odbywa się według planu.

PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH - Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przekazania potwierdzenia opłaty składki członkowskiej KKP Korona, do 10 dnia każdego miesiąc. Informujemy, że brak odnotowanej wpłaty może skutkować nie dopuszczenia dziecka do udziału w zajęciach z grupą.

BADANIA LEKARSKIE -  Podstawowym dokumentem dopuszczającym dziecko do uprawiania dyscypliny jaką jest piłka nożna, jest zaświadczenie lekarskie, które orzeka o stanie zdrowia. Badania takie mogą wystawiać jedynie lekarze, specjaliści medycyny sportowej. Zaświadczenie wydawane jest na okres 6 miesięcy, a konieczność kontrolowania terminu ważności badań leży po stronie rodzica. Bez ważnych badań zawodnik nie może brać udziału w treningach, meczach oraz turniejach.

Trenerzy Marek Parzyszek, Marek Szabla

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości